четвъртък, 23 май 2013 г.

Димо х. Гендов


Димо Хаджи Гендов (30 май 1837 – 16 ноември 1919)

 


Димо х. Гендов е бил виден, интелигентен калоферец. Дълго време бил член и касиер на черковно-училищното настоятелство и касиер на общината. Той бил по-млад, но чорбаджиите го обичали за неговия благ характер и доброта и го уважавали за неговия ум.

Първо учил при учителя Христо Брадинов, а после при Ботьо Петков, Никола Касапски, Райно Попович и Мехмед ефенди Иланоолу. През 1854 г. даскал Ботьо отишъл в Карлово и Димо след него. После учил в Пловдив в гръцкото училище. Турски знаел добре – учил го сам.

За пръв път отишъл в Цариград в Балкапан-хан през 1860. Върнал се в Калофер доста преди войната от 1877 и имал магазин на пазара. През юли същата година избягал с руските войски в Северна България.


Никопол
Бил депутат в първото Народно събрание, което изработило Търновската конституция от Никопол. След това е бил: член на окръжните съдилища в Никопол, Плевен и Сливен, мирови съдия в Карлово, околийски началник в Панагюрище, Ихтиман и Дряново, окръжен ковчежник в Пловдив и кмет в Калофер.

По време на Съединението (6 септември 1885 г.) Гендов бил околийски началник в Панагюрище. Още на 2 септември смелите панагюрци провъзгласили Съединението:
 
 
 
 
Панагюрище
 
 огромно множество се събрало на площада, развяло българското знаме и загърмели с пушките. Смаял се Гендов какво да прави като представител на властта. Положението му било много сериозно. Всички уважавали Гендов и се стигнало до съгласие: стражарите свалили от шапките си източно-румелийския герб и се отдалечили. От Пловдив отговаряли неопределено. На 3 септември бил хванат агитатора Андрей Ляпчев и го задържали в гората, за да не се разшири смута. На 5 септември в града пристигнала войска, за да пази реда. На 6 септември в Пловдив провъзгласили Съединението, Г.Кръстевич бил свален, но поручиците не искали да признаят извършения факт, докато техните нови началници не им наредят. Най-накрая се съгласили, след като Гендов дал разписка, че за всичко отговаря той. Той ги убедил, че вършат патриотично дело и че ако Съединението не успее ще избягат в България. Така спомогнал да не се пролива братска кръв.
 
Г.Кръстевич
 
  
Андрей Ляпчев
 
 Гендов като кмет на Калофер направил много, за да се възстанови изпепеления ни градец. По негово време неговия роднина Георги Шопов издигнал бедницата и гимназията (1890). От 1897 Гендов бил член на окръжния съд в Сливен. На 3 август реката придошла и отнася много хора и 150 къщи – между тях и тази на Гендов. Двата негови синове заболели и умрели. Най-накрая Гендов се установил в София, където се пенсионирал. Починал на 16 ноември 1919 г.
Източници: "Калофер в миналото" - Н.Начов

Няма коментари:

Публикуване на коментар