четвъртък, 9 май 2013 г.

Професор Атанас ТинтеровПрофесор Атанас Тинтеров е български математик. Той поставя началото на българското висше образование по математика.

Атанас Тинтеров е роден на 11 май 1856 в Калофер. Според някои, обаче, той бил роден на 10 юли 1857. Завършва математика в Университета в Одеса през 1881 година.

Проф. Атанас Тинтеров е единият от тези, които съграждат първите две десетилетия на висшето образование по математика в България. След Теодор Монин и Еманауил Иванов до 1897 година вкл., във Физико-математическия факултет последователно постъпват математиците: Антон Шоурек, Владислав Шак, Михаил Момчилов, Атанас Тинтеров и Спиридон Ганев.

Това са математиците в този факултет от така нареченото първо поколение, които полагат основите на висшето математическо образование у нас. От 1889 до 1990 престижът на Физико-математическия факултет постепенно нараства и, докато в началото на този период се изказват опасения, че няма да се намерят достатъчно кандидати за записване в него, то в края на този период, той почти напълно задоволява нуждите на страната ни от учители, а по-късно и за преподаватели в самия факултет.Проф. Атанас Тинтеров е последователно извънреден преподавател по алгебричен анализ във Висшето училище в София през 1893/94 г., извънреден професор от 1 януари 1899 г. до 1 януари 1904 г., редовен преподавател, титуляр на катедрата по основи на висшата математика от 1 януари 1904 г. до 1 февруари 1908 г., частен доцент по математика от 12 февруари 1908 г. до 1 септември 1909 г., редовен професор, титуляр на катедрата по диференциално и интегрално смятане от 1 септември 1909 г. до 15 октомври 1910 г.

Тинтеров е чел лекции по алгебричен анализ, основи на висшата математика, диференциално и интегрално смятане, теория на вероятностите, геометрически приложения на интегралното смятане.

Първият випуск "физико-математици", завършили през 1892 г. се състои от "16 питомци от различни краища на страната". Първият доцент във факултета , възпитаник на Тинтеров е Георги Стоянов, назначен за доцент през 1909 г.

През 1907 г. Софийският университет, а заедно с него и Физико-математическия факултет претърпявяват тежко изпитание. Поради освиркването на Фердинанд от студентите, университетът е затворен, а професорите уволнени. След няколко месеца университетът е отворен, но са назначени други професори. След още няколко месеца,обаче, друг министър уволнява новоназначените професори и възстановява старите.

След две години нови проблеми сполетяват математическия факултет. Във връзка със скандал между проф. Спиридон Ганев и студенти през 1910 г., професорите Емануил Иванов и Атанас Тинтеров демонстративно напускат университета. През 1911 г. проф. Спиридон Ганев е отстранен от университета.

През 1912 г., като участник в Балканската война, умира доц. Георги Стоянов. Така в математическия институт до 1.10.1914 г. остават само проф. Антон Шоурек и младите асистенти, възпитаници на университета, Кирил Попов, Иван Ценов и Любомир Чакалов.

Професор Атанас Тинтеров умира на 13 август 1927 година в София.
Няма коментари:

Публикуване на коментар